Canciones De Cuna

El joan petit quan balla

Índice de Contenidos

LLETRA El joan petit quan balla

En Joan petit quan balla
Balla, balla, balla
En Joan petit quan balla
Balla amb el dit
Amb el dit, dit, dit
Així balla en Joan petit

En Joan petit quan balla
Balla, balla, balla
En Joan petit quan balla
Balla amb la mà
Amb la mà, la, mà
Amb el dit, dit dit
Així balla en Joan petit

En Joan petit quan balla
Balla, balla, balla
En Joan petit quan balla
Balla amb el colze
Amb el colze, colze, colze
Amb la mà, mà, mà
Amb el dit, dit dit
Així balla en Joan petit

En Joan petit quan balla
Balla, balla, balla
En Joan petit quan balla
Balla amb el peu
Amb el peu, peu, peu
Amb el colze, colze, colze
Amb la mà, mà, mà
Amb el dit, dit dit
Així balla en Joan petit

En Joan petit quan balla
Balla, balla, balla
En Joan petit quan balla
Balla amb l’orella,
amb l’orella, orella, orella
Amb el peu, peu, peu
Amb el colze, colze, colze
Amb la mà, mà, mà
Amb el dit, dit dit
Així balla en Joan petit.

En Joan petit quan balla
Balla, balla, balla
En Joan petit quan balla
Balla amb el nas,
amb el nas, nas, nas
amb l’orella, orella, orella
Amb el peu, peu, peu
Amb el colze, colze, colze
Amb la mà, mà, mà
Amb el dit, dit dit
Així balla en Joan petit

LETRA El joan petit quan balla

Joan pequeño cuando baila 
Baila, baila, baila 
Joan pequeño cuando baila 
Baila con el dedo 
Con el dedo, dedo, dedo 
Así baila Juan pequeño 

Joan pequeño cuando baila 
Baila, baila, baila 
Joan pequeño cuando baila 
Baila con la mano 
Con la mano, la, mano 
Con el dedo, dicho dedo 
Así baila Juan pequeño 

Joan pequeño cuando baila 
Baila, baila, baila 
Joan pequeño cuando baila 
Baila con el codo 
Con el codo, codo, codo 
Con la mano, mano, mano 
Con el dedo, dicho dedo 
Así baila Juan pequeño 

Joan pequeño cuando baila 
Baila, baila, baila 
Joan pequeño cuando baila 
Baila con el pie 
Con el pie, pie, pie 
Con el codo, codo, codo 
Con la mano, mano, mano 
Con el dedo, dicho dedo 
Así baila Juan pequeño

Joan pequeño cuando baila 
Baila, baila, baila 
Joan pequeño cuando baila 
Baila con la oreja 
Con la oreja, oreja, oreja
Con el pie, pie, pie
Con el codo, codo, codo
Con la mano, mano, mano
Con el dedo, dicho dedo
Así baila Juan pequeño

Joan pequeño cuando baila 
Baila, baila, baila 
Joan pequeño cuando baila 
Baila con la nariz
Con la nariz, nariz, nariz 
Con la oreja, oreja, oreja
Con el pie, pie, pie 
Con el codo, codo, codo 
Con la mano, mano, mano 
Con el dedo, dicho dedo 
Así baila Juan pequeño